اخبار

شرکت نرم افزاری کیو، دانش بنیان تولیدی نوع یک شد
کسب عنوان چهره استارتاپی سال ۱۳۹۷
گزارش تصویری نمایشگاه برترین شرکتهای دانش بنیان