اخبار

شرکت نرم افزاری کیو، دانش بنیان تولیدی نوع یک شد
بازدید دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور
کسب عنوان چهره استارتاپی سال ۱۳۹۷
گزارش تصویری نمایشگاه برترین شرکتهای دانش بنیان
بازدید معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور از شرکت دانش بنیان کیو